Afhængighedsskabende medicin

I klinikken følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende afhængighedsskabende medicin.
Derfor vil du blive mødt med følgende:

  • Opstart af vanedannende medicin sker kun i sjældne og specielle tilfælde efter aftale med lægen. Behandlingsperioden vil være kort.
  • Fornyelse af recepter sker ved fremmøde/konsultation i klinikken.
  • Recepterne kan ikke udskrives via e-portal eller telefonisk.
  • Behandlingsplanen skal for alle patienter gennemgås 1 gang om året (årsstatus) ved den faste læge i klinikken. Her vil den fremadrettede plan aftales, herunder nedtrapning/udtrapning.

Vi har lavet åbne konsultationer i klinikken, hvor man kan komme forbi og få fornyet afhængighedsskabende medicin. Det er tirsdage og torsdage fra kl. 13.00 - 13.30. Det er uden tidsbestilling, så man møder blot op og scanner sit sygesikringskort på skærmen ved skranken. Derefter tager man plads i venteværelset. Man vil blive kaldt ind efter tur til sygeplejersken.

Sundhedsstyrelsens patientfolder om vanedannende medicin kan ses her: